Terapia skolioz metodą FED,
Wykwalifikowani fizjoterapeuci,
Komputerowa diagnostyka kręgosłupa, stóp i postawy ciała

Gorsety ortopedyczne z Hiszpanii • e-mail: info@metodafed.pl • Tel. +48 667-699-899

PNF

PNF to jeden z modeli prowadzenia rehabilitacji osób z problemami, jak na przykład chorzy po udarze mózgu. Wtedy fizjoterapia jest bardzo istotnym czynnikiem, aby mogli oni powrócić do jak największej sprawności fizycznej i co za tym idzie, bardzo często także poprawić swój stan psychiczny. Metoda PNF kładzie bardzo duży nacisk przede wszystkim na to, aby w zabiegach fizjoterapii udział brały zdrowe części organizmu, zazwyczaj mające najwięcej energii. Często bowiem zdarza się, że to rehabilitant pracuje nad poprawą stanu pacjenta, też zaś nie zawsze w tych zabiegach uczestniczy.

PNF ma za zadanie przede wszystkim sprawienie, żeby to pacjent najbardziej aktywnie uczestniczył w zabiegach, a rehabilitant był osobą wspomagającą i niejako doradzającą. To chory bowiem czuje czy konkretne ćwiczenia czy zabiegi dają efekty oraz jak wiele może ich wykonać bez zbytniego przemęczania organizmu. Taka metoda daje bardzo dobre efekty, bowiem wtedy osoba chora o wiele bardziej angażuje się w ćwiczenia, co często znacznie przyspiesza cały proces rehabilitacji.  Aby móc pracować w tej właśnie metodzie, należy przede wszystkim zdobyć odpowiednie do tego uprawnienia.  Aby je zdobyć należy ukończyć odpowiednie kursy. Dlatego też jeżeli rehabilitant chce pracować w takim zawodzie, powinien wcześniej zainteresować się możliwością ukończenia takich właśnie kursów. W naszym kraju organizowane są one bardzo często jednak bywa, ze na ich organizację należy czekać kilka miesięcy.  Metoda wspomaga nie tylko ruch fizyczny taki jak chodzenie, ale doskonalenie także takich umiejętności, jak przełykanie.

Bardzo często bowiem w przypadku na przykład udaru są one w bardzo dużym stopniu zaburzone, dlatego też przywrócenie ich jak najlepszej funkcjonalności z pewnością jest bardzo istotne. Ze względu na to, iż stosowanie PNF daje niezwykle dobre efekty, metoda na całym świecie jest coraz szerzej wprowadzana. Często może być ona łączona z innymi metodami, aby efekty rehabilitacji były jeszcze korzystniejsze dla chorego.

 

Powrót