Terapia skolioz metodą FED,
Wykwalifikowani fizjoterapeuci,
Komputerowa diagnostyka kręgosłupa, stóp i postawy ciała

Gorsety ortopedyczne z Hiszpanii • e-mail: info@metodafed.pl • Tel. +48 667-699-899

Terapia skolioz metodą FED
FED Metoda (Dynamic and Tridimensional Therapy of Scoliosis)

Dotychczas w piśmiennictwie przedstawiano, że sposób zastosowanego leczenia zależy od przyczyny i wielkości skrzywienia oraz wieku pacjenta. Nadal w wielu ośrodkach w kraju panuje pogląd, że cel leczenia bezoperacyjnego sprowadza się do zatrzymania postępu deformacji, a nie jej korekcji. Jest to stwierdzenie nieprawdziwe.
   

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu metody prof. Sastre pokazują, że nawet bezoperacyjnie można doprowadzić do znacznego zmniejszenia deformacji, a nawet jej całkowitej korekcji.

Stosując metodę FED prof. Sastre można bezoperacyjnie leczyć skoliozy nawet powyżej 25 stopni.

Metoda ta wprowadza całkiem nową jakość w pracy ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży.

Pracę nad swoją metodą profesor Sastre rozpoczął w latach 80. Prowadząc badania m.in. na królikach, u których wywoływał skoliozy, szukał skutecznych sposobów na przywrócenie prawidłowej geometrii kręgosłupa.

Po kilku latach pacy stworzył system ćwiczeń, który poprzez odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch - a przez to wpływanie na układ mięśniowy i kostny oraz prowokowanie odruchów mięśniowo-nerwowych - pozwala na niwelowanie zmian w układzie kręgów. Przez następne kilkanaście lat prof. Sastre prowadził badania nad skutecznością metody, jednocześnie ją doskonaląc. Rezultaty pracy przeszły nawet jego oczekiwania. Poprzez odpowiedni dobrane ćwiczenia, wykonywane wyizolowanych pozycjach, wymusza się prostowanie kręgosłupa oraz jego kont rotację.

Pierwsze efekty widać już po kilku tygodniach ćwiczeń. W leczeniu duże znaczenie ma "wiek kostny". Im niższy - tym lepiej. Jednocześnie prof. Sastre pracował nad korygowaniem skrzywień powyżej 25 stopni.

Dotychczas panowało przekonanie, że takie zmiany można leczyć jedynie operacyjnie poprzez wstawianie metalowych prętów przykręcanych do kręgosłupa. Pręty wprawdzie prostują kręgosłup, ale także usztywniają go – pacjent pomimo zatrzymania skrzywienia nigdy nie wracał już do pełnej sprawności.

Badania prowadzone w Barcelonie pokazały, że również praca z takimi zmianami może prowadzić do niemal pełnego wyleczenia. W rehabilitacji tak dużych zmian wykorzystywane jest specjalnie zaprojektowane do tego celu urządzenie "FED system" (od słów: Fixation, Elongation, Derotation), które w odpowiedni sposób rozciąga oraz naciska na kręgosłup i powoduje zmiany w układzie kostno-mięśniowym. Początkowo urządzenie stanowiła rama z kilkoma wysięgnikami, obecnie naciski ramion kontroluje komputer i dobiera do każdego pacjenta indywidualnie.