Terapia skolioz metodą FED,
Wykwalifikowani fizjoterapeuci,
Komputerowa diagnostyka kręgosłupa, stóp i postawy ciała

Gorsety ortopedyczne z Hiszpanii • e-mail: info@metodafed.pl • Tel. +48 667-699-899

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA KRĘGOSŁUPA, STÓP I POSTAWY CIAŁA

Oferujemy pełną diagnostykę komputerową kręgosłupa, stóp, oraz całej postawy ciała oraz zaprojektujemy i wykonamy indywidualne wkładki ortopedyczne (CAD-CAM).

Posiadamy najnowsze urządzenia diagnostyczne wykorzystywane w Europie.

Wykonujemy badania wyjazdowe ! (eventy promocyjne, itp.)

Do analizy kręgosłupa wykorzystujemy najnowsze urządzenie Diers 3D/4D Formetric. Nasze urządzenie jest całkowicie wolne od jakiejkolwiek radiacji !.  Umożliwia ocenę działań terapii i przebieg procesu rehabilitacji.

Zastosowania kliniczne Diers:

 - problemy związane z kręgosłupem i postawą

 - pomiar i kontrola przebiegu leczenia schorzeń kręgosłupa (np. Skoliozy)

 - patologiczne ustawienia miednicy (skręcenie, nachylenia, rotacja)

 - zakres regularnego monitoringu postępów terapii
Do diagnostyki stóp (statycznej i dynamicznej) oraz projektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych  wykorzystujemy:

- Platformę sił reakcji podłoża "FreeMed"- urządzenie mierzy rozkład sił nacisku na podłoże, którą częścią stopy pacjent mocniej naciska podczas stania i chodu. Urządzenie pozwala również na analizę równowagi.

- Podoskan 2D FootCAD- służący do oceny podeszwowej strony stóp i ich szczegółowej analizy.

- Videografia 2D- system do analizy postawy ciała, umożliwiający kompletne morfologiczne pomiary asymetrii ciała.

- Podoskan 3D- umożliwiający skanowanie stopy w 3D

       Jako jedyni w naszym regionie posiadamy również najnowszą maszynę CNC która pozwala na wykonanie zaprojektowanych przez nas wkładek z dokładnością nawet do 0,01 mm.