Terapia skolioz metodą FED,
Wykwalifikowani fizjoterapeuci,
Komputerowa diagnostyka kręgosłupa, stóp i postawy ciała

Gorsety ortopedyczne z Hiszpanii • e-mail: info@metodafed.pl • Tel. +48 667-699-899

Pierwsze objawy skoliozy


Lekarze ortopedzi dzielą rozwój wad postawy na trzy okresy:


Pierwszy okres to czas zmian czynnościowych, kiedy pewne grupy mięśniowe ulegają osłabieniu i rozciągnięciu, a inne napięciu i skróceniu. Czas trwania wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Drugi okres charakteryzuje się powstawaniem przykurczy (wiązadła, ścięgna i mięśnie) i trwa do kilku lat. Okres zaawansowanej i patologicznej wady postawy to okres trzeci, w którym obserwuje się zmiany strukturalne, utrwalone przykurcze.


Mając wiedzę na temat pierwszego okresu rozwoju wad postawy, w tym także skoliozy mamy świadomość, że pierwsze zmiany w postawie dziecka mogą być nie zauważalne na pierwszy rzut oka i szybko się pogłębiać. Nie bagatelizujmy sprawy, gdy dziecko uskarża się na bóle pleców.  Ale uwaga - wstępne stadium skoliozy, zwane postawą skoliotyczną zwykle przebiega bez udziału stanów bólowych. Przy pomocy metody organoleptycznej możemy jednak stwierdzić, czy u dziecka występuje asymetria barków i łopatek. Skrzywienie jest za to niewidoczne w pozycji siedzącej to główna cecha charakterystyczna dla postawy skoliotycznej. Na tym etapie nie dochodzi jeszcze do bocznego skrzywienia kręgosłupa lub jest ono niewielkie. Skoliozę natomiast łatwo zdiagnozować stosując test Adamsa – badanie przy wykonaniu przez pacjenta powolnego skłonu do przodu.

Skolioza wcześniej niezdiagnozowana i nieleczona prędzej czy później zaczyna być widoczna. Sylwetka staje się zgarbiona i stwarza wrażenie niezgrabnej, talia bywa niesymetryczna, a jedna łopatka może wystawać z pleców bardziej niż druga. Skolioza również objawia się trudnością z dopasowaniem odzieży, a u dziewcząt jedna pierś wydaje się być mniejsza od drugiej. Gdy tylko wygląd pleców i sylwetki dziecka zaczyna nas niepokoić powinniśmy udać się z dzieckiem na wizytę lekarską. Wczesna diagnostyka pozwoli na skuteczną korekcję wady postawy.

Powrót