Terapia skolioz metodą FED,
Wykwalifikowani fizjoterapeuci,
Komputerowa diagnostyka kręgosłupa, stóp i postawy ciała

Gorsety ortopedyczne z Hiszpanii • e-mail: info@metodafed.pl • Tel. +48 667-699-899

NDT BOBATH to metoda rehabilitacji pacjentów po wielu chorobach. Stworzona została przez małżeństwo, Bertę i Karela Bobath, od ich nazwiska przyjęła swoją nazwę. Metoda to została przez nich opracowana przede wszystkim na podstawie długoletnich obserwacji dzieci cierpiących na porażenie mózgowe.

Jej ideą jest przede wszystkim dążenie do jak najlepszego rozwoju fizjologicznego, w znacznej większości właśnie dzieci z porażeniem mózgowym. Jednak obecnie, po dokonaniu niewielkich zmian, jest ona z powodzeniem stosowana także u osób dorosłych, szczególnie u tych po przebytych udarach mózgu. Jej głównym założeniem jest przede wszystkim to, aby od samego początku rehabilitacja była prowadzona we właściwy sposób. Głównymi założeniami jest to, aby przy pomocy oddziaływania na mięśnie czy nerwy niejako zmuszać organizm do przyjmowania odpowiedniej postawy ciała czy też do określonych zachowań. Jednak same ćwiczenia nie dadzą wystarczającego efektu, niezbędne jest odpowiednie dostosowanie do siebie bardzo wielu różnorodnych czynników.  Istotne jest nawet to, w jaki sposób pacjent jest ułożony czy karmiony, aby dzięki temu wywoływać jak najwięcej pozytywnych efektów w organizmie.

Metoda daje bardzo dobre efekty, jednak wymaga bardzo wielu zabiegów ze strony wszystkich osób, mających kontakt z chorym. Nie tylko rehabilitant ma tutaj swoje zadanie, odpowiednie działania muszą podejmować także osoby które się nim opiekują, czyli pielęgniarki lub nawet członkowie rodziny.  Dla tych, który chcieliby zajmować się osobami chorymi w taki właśnie sposób organizuje się bardzo różnorodne kursy, mające na celu naukę tej właśnie metody. Poza tym, jak ją stosować niezwykle istotne jest przede wszystkim to, aby umieć rozpoznać u chorego różnorodne objawy i umieć do nich dostosować stosowane zabiegi. Chorzy bowiem bardzo często nie są w stanie sami porozumieć się z otoczeniem i dokładnie określić, jakie mają problemy. Dlatego jest to zadaniem rehabilitanta, zresztą niezwykle istotnym i na to kładzie się podczas jej nauki szczególny nacisk.